📄 Pictue mukana EU:n EURA -tukiohjelmassa

⏳ 2 minuuttia

Pictue saanut hyväksytyn Innovatiivinen Suomi / EURA-tukipäätöksen

Aloitimme keväällä 2022 uudenlaisen automatisoidun kuvadokumentoinnin ratkaisun suunnittelun ja haimme mukaan ELY:n ja EU:n yhteiseen EURA-ohjelmaan. Saimme joulukuussa 2022 hyväksytyn tukipäätöksen projektille.

Hankkeen julkinen tiivistelmä
Liikkuvaa työtä tekevät organisaatiot kamppailevat usein laskutusjättämän kanssa, mikä johtuu siitä, että työn edistymisen ja laadun dokumentointiin ei ole olemassa soveltuvaa ja vakiintunutta järjestelmää. Tässä hankkeessa kehitetään digitaalinen dokumentointijärjestelmä työmaakuvien dokumentointiin. Hankkeen aikana tehdään järjestelmän kehitys- ja selvitystyötä sekä kehitetään yrityksen liiketoimintavalmiuksia. Hankkeen myötä markkinoille tuodaan uusi sovellus, jota asiakasyritykset voivat käyttää datan keruuseen. Kerättyä dataa he voivat käyttää juridisena todisteena sekä työn ja laadun seurannan välineenä.

Projektin keskeiset teemat

  • Henkilötietojen suoja (GDPR)
  • Vammaisten henkilöiden sopeutuminen yhteiskuntaan
  • Turvalliset työolot
  • Ympäristönsuojelu

Päivitys: Kehitysprojekti valmistunut toukokuussa 2023 ja tuotteen jatkokehitys on aloitettu.

Kasper Välimäki
Toimitusjohtaja

kasper.valimaki@pictue.com
+358 44 914 3060