📄 Asiakastarina: Efficient Network Partner Oy

⏳ 2 minuuttia

Jos ei ole luottamusta, ei ole mitään

Soittelin Marko Heiskasen kanssa Efficient Network Partner Oy:stä (tuttavallisemmin ENP) ja tavoitteenani oli saada palautetta miten tuotantopäällikön roolissa oleva Marko on kokenut Pictue auttaneen heitä toiminnassaan. ENP on lyhyesti kuvattuna Pohjois-Suomalainen mm. sähkö- ja tietoliikenneverkkoja suunnitteleva, toteuttava sekä ylläpitävä yritys. Yritys työllistää välittömästi sekä välillisesti yli 200 henkilöä Suomessa.

Kyselin Markolta mihin tarkoituksiin ENP käyttää työmailta otettuja valokuvia, mitä heidän asiakkaansa odottavat dokumentoinnilta sekä miten Pictuen käyttöönottaminen on näkynyt yrityksen arjessa.

Markon haastattelu kuvan alla.

”Ylivoimaisesti helppokäyttöisin!”

 

Mihin tarkoituksiin teillä ENP:llä käytetään työmailta otettuja valokuvia?

”Meille valokuvaaminen on erittäin tärkeää laadunvalvontaan, työn dokumentointiin sekä reklamaatioiden hallintaan.

Onko teillä tullut vastaan haasteita asiakkaiden vaatimusten täyttämiseen?

”Asiakkaiden vaatimusten mukaiset kuvat sijainti- ja aikaleima-tiedoilla ovat kyllä olleet haasteena mutta Pictuen avulla saamme kuvat talteen reaaliajassa, kaikkien hyväksymässä muodossa.”

Miten Pictuen käyttö näkyy ENP:n arjessa, jos näkyy?

”Asentajamme ottavat kuvia mielellään kun käytössä on aidosti helppo työkalu ja työnjohtajien on helppo seurata työmaiden etenemistä. Aikaa säästyy kun Whatsapp-kuvien lähettely sekä kuvien manuaalinen arkistointi saatiin lopetettua kokonaan.”

Mistä syystä päädyitte Pictuen ratkaisuun kuvadokumentoinnin osalta?

”Olemme kartoittaneet useita ratkaisuja ongelmaan ja päädyimme Pictueen koska se on ylivoimaisesti helppokäyttöisin ja tehokkain!”

Marko Heiskanen
Tuotantopäällikkö

Kasper Välimäki
Toimitusjohtaja

kasper.valimaki@pictue.com
+358 44 914 3060